ASSOCIACIÓ CATALANA DE
Walking Futbol-Futbol Caminant

ASSOCIACIÓ CATALANA DE WABOL®
Futbol Caminant

Generalitat de Catalunya Departament de Justícia Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques

Resolució per la qual s’inscriu l’entitat denominada Associació Catalana de Walking Futbol-Futbol Caminant en el Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya

Barcelona, 23 de novembre de 2020

Director general de Dret i d’Entitats Jurídiques

Veure document en PDF