ASSOCIACIÓ CATALANA DE
Walking Futbol-Futbol Caminant

ASSOCIACIÓ CATALANA DE WABOL®
Futbol Caminant

SEGONS L’ORGANITZACIÓ MUNDIAL DE LA SALUT 

 

A causa de l’augment de l’esperança de vida i la disminució de la taxa de fecunditat, la proporció de persones majors de 60 anys està augmentant més ràpidament que qualsevol altre grup d’edat en gairebé tots els països. Un èxit de les polítiques de salut pública i el desenvolupament socioeconòmic, però també constitueix un repte per a la societat, que s’ha d’adaptar a això per millorar al màxim la salut i la capacitat funcional de les persones grans, així com la seva participació social i la seva seguretat. I és el nostre esport WABOL® un dels perfectes complements per complir el repte de la societat enfront de la gent gran.

La nostra associació sense ànim de lucre va ser creada amb l’objectiu de representar i protegir els interessos de totes les persones, grups i identitats que practiquen WABOL® en totes les seves versions, davant tota mena d’organismes públics i privats a Catalunya. Ajudar en el seu creixement, assessorar-los i donar-los suport davant de qualsevol contingència que puguin tenir.

 

NI L’EDAT NI EL SEXE SÓN UN OBSTACLE PER L’ACTIVITAT FÍSICA

 

A Catalunya es practica el WABOL®, joc fàcil d’aprendre fins i tot per aquells que no han jugat a futbol i que per les seves característiques no discrimina ni edat, sexe o capacitat física i per tant valgut per a qualsevol persona.

 

ACTIVITATS

 

–La col·laboració amb totes aquelles persones o entitats públiques o privades, l’activitat pugui conduir a la conseqüència dels fins de l’Associació.

-Participació i organització de Jornades i Congressos.

-Organització de campaments d’estiu, convivències i activitats lúdiques.

-Crearà i participarà en tornejos benèfics.

-Integració en Federacions nacionals i internacionals.

-Sistema de beques per a jugadors necessitats que puguin acreditar una situació financera personal que no els permeti poder pagar les quotes i altres despeses dels seus equips o lligues amb l’objectiu que ningú deixi de participar per un tema econòmic.

-S‘integrarà en grups i associacions que tinguin alguna relació amb el món de l’esport i amb la gent gran.