ASSOCIACIÓ CATALANA DE
Walking Futbol-Futbol Caminant

ASSOCIACIÓ CATALANA DE WABOL®
Futbol Caminant

POLÍTICA DE PRIVACITAT, AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE COOKIES

L’Associació Catalana de Walking Futbol-Futbol Caminant, ( WAFU) es reserva la facultat de modificar aquesta Política a fi d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de WAFU. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació.

Per a poder prestar-te determinats serveis és necessari la gestió de les teves dades personals. A aquest efecte, els mateixos, s’incorporaran a les corresponents activitats de tractament de WAFU i seran tractats amb la finalitat específica de cada tractament, de conformitat amb la regulació establerta pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades personals?

ASSOCIACIO CATALANA DE WALKING FUTBOL-FUTBOL CAMINANT

•             Direcció: Avinguda Bertomeu, 08193 Cerdanyola del Vallès

•             Correu electrònic: associacio@wafut-cat.cat

•             Telèfon: (+34) 670204299

Per a què tractem les seves dades personals?

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través dels diferents formularis propietat de WAFU, a disposició dels Usuaris, segons el cas concret, per a gestionar i atendre sol·licituds d’informació, dubtes, queixes, felicitacions o suggeriments a les publicacions o a qualssevol serveis o activitats, actes o esdeveniments prestats, oferts, patrocinats per WAFU.

Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les seves dades personals?

La base jurídica que ens legitima per al tractament de les seves dades personals són les següents; (i) el consentiment atorgat per vostè mitjançant la signatura o acceptació dels pertinents formularis, per a un o diversos fins específics (II) i en el seu cas l’execució d’un contracte del qual Vostè sigui part, en condició de contractista o adjudicatari.

Una cadena anònima creada a partir de ta teba adreça de correu electrònic (també anomenada hash) pot ser proporcionada al servei de Gravatar per veure si l’estàs utilitzant. La política de privacitat del servei Gravatar està disponible aquí: https://automattic.com/privacy/. Després de l’aprovació de tu comentari, la imatge de tu perfil és visible pel públic en el context del teu comentari

Per quant temps conservem les seves dades personals?

Les seves dades personals les conservarem durant el termini corresponent per a mantenir un historial d’atenció i gestionar els nostres serveis de manera eficient i la persona interessada no sol·liciti la seva supressió. Fins i tot sol·licitada la supressió, es mantindran bloquejats durant el temps necessari, i limitant el seu tractament, únicament per a algun d’aquests supòsits: complir amb les obligacions legals/contractuals de qualsevol tipus al fet que estiguem sotmesos i/o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualssevol responsabilitats per part nostra i/o l’exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb el titular de les dades.

Qui ha de mantenir les dades actualitzades?

D’altra banda, amb la finalitat que les dades que consten en els nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es tractarà de mantenir actualitzats. De manera que, a aquest efecte, l’Usuari haurà de fer els canvis, directament, quan així estigui habilitat o comunicant-se, per mig fefaent, a l’àrea o departament corresponent de l’ACM.

Qui poden ser destinataris de les seves dades personals? 

Les dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de la finalitat/s expressada/es, en els supòsits previstos segons Llei. Tal com s’exposa en la política de cookies, aquesta utilitza Google Analytics i, en conseqüència, es produeix una transferència internacional sobre la base de l’adopció per part de Google de clàusules contractuals tipus, conforme a la Decisió 2010/87 de la Comissió Europea.

Seguretat de les dades

WAFU adoptarà en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, donant compliment al principi de responsabilitat proactiva, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i els fins del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

Quins són els seus drets i com pot exercir-los?

Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o, si escau, oposició a aquest efecte, haurà de presentar un escrit a WAFU, en associacio@wabol.org. En l’escrit haurà d’especificar quin d’aquests drets que sol·licita que sigui satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d’enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també document que acrediti la representació i document identificatiu d’aquest. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) o, si escau, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/ca/inici).

Xarxes socials

WAFU compta amb diferents perfils en xarxes socials per a donar a conèixer les seves activitats i interactuar amb els usuaris. Els usuaris d’aquestes xarxes socials que decideixin voluntàriament seguir o ser amics de WAFU, manifesten el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals relatives al seu perfil per a interactuar en la xarxa social. WAF no recapta dades procedents de les xarxes socials per a finalitats diferents de les esmentades. La utilització de xarxes socials comporta una transferència internacional de dades per a la prestació del servei. Aquesta comunicació es realitza sobre la base de l’adopció per part de la xarxa social de clàusules contractuals tipus, conforme a la Decisió 2010/87 de la Comissió Europea.

L’usuari ha de respectar els drets de tercers, especialment, drets d’intimitat i protecció de dades, així com la normativa de propietat intel·lectual i industrial, en tota aquella informació que publiqui en la pàgina de WAFU. Es prohibeix la publicació d’informació que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, amb especial atenció a l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans. L’usuari serà l’únic responsable de la informació que publiqui.

Recomanem revisi la configuració de privacitat de la xarxa social i adjuntem enllaç a les diferents polítiques de privacitat:

Twitter: https://twitter.com/es/privacy

Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Flickr: https://www.flickr.com/help/privacy

Twitch: https://www.twitch.tv/p/es-es/legal/privacy-notice/

AVÍS LEGAL

Objecte

En compliment del deure d’informació establert en l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el titular del lloc web www.wabol.org. Es Associació Catalana de Walking Futbol-Futbol Caminant ( WAFU).

La navegació pel lloc web de WAFU atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions sense avís previ de WAFU cas en el qual es procedirà a la seva publicació i avis com més aviat millor.

És recomanable llegir detingudament el seu contingut.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L’usuari respondrà davant WAFU o davant de tercers, de qualsevol dany i/o perjudici que poguessin causar a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, per la qual WAFU es reserva el dret de denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

Identificació

Titular: ASSOCIACIÓ CATALANA DE WALKING FUTBOL-FUTBOL CAMINANT

CIF: G01846328

Inscrita en la secció 1a del Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya el 23 de Novembre, 2020

Domicili social a aquest efecte Av. Bertomeu 8, 0890193 Cerdanyola del Vallés

Correu-e: associacio@wabol.org.

 Telèfon de contacte: 670204299

Condicions d’accés i utilització 

 

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, WAFU condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts al seu web al previ emplenament del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a WAFU i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de WAFU i a no fer-los servir per, entre d’altres:

 • Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 • Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de WAFU o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals WAFU presta els seus serveis.
 • Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de WAFU o de tercers i, en cas de fer-ho, extreure informació.
 • Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de WAFU o de tercers.
 • Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari o de les administracions públiques.
 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès
 • Recollir dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense sol·licitud prèvia o sense consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a WAFU, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de WAFU, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari dret algun sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre WAFU i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de WAFU dels seus continguts o serveis.

WAFU no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base dels mateixos.

Exclusió de garanties i de responsabilitat en l’accés i la utilització

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

WAFU exclou, fins a on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 • La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 • La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 • L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i com a exemple, WAFU no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, WAFU declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fos d’aquest web i no sigui gestionada directament pel nostre web màster. La funció dels enllaços que apareixen en aquest web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. WAFU no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats, ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. WAFU no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

Procediment en cas de realització d’activitats de caràcter il-licit

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a WAFU identificant degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Publicacions

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

Propietat intel-lectual i industrial

WAFU per sí mateixa o com cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol informatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials emprats, programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i us, etc.), titularitat de WAFU. Seran, conseqüentment, obres protegides com propietat intel·lectual pel ordenament jurídic espanyol, sent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats Internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de WAFU.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de WAFU. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o a qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, pel seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat en les pàgines de WAFU.

Accions legals

WAFU es reserva, tanmateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i els seus continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o recórrer a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. WAFU té el seu domicili a la província de Barcelona, Espanya.

POLÍTICA DE COOKIES

www.wabol.org, utilitza cookies amb la finalitat de facilitar, millorar i personalitzar la navegació als usuaris. Les cookies són petits arxius de text que el servidor d’un lloc web emmagatzema en el navegador de l’usuari. Així, quan l’usuari torna a visitar el lloc web es llegeixen les cookies per identificar a la dita usuària i establir les seves preferències de navegació.

Aquest lloc web utilitza les següents cookies:

 • cookies per facilitar la navegació dels usuaris.
 • cookies de sessió per seguir la sessió a les pàgines que requereixen registre. Aquestes cookies són necessàries per accedir als serveis o continguts restringits als usuaris que naveguen com a usuaris registrats. Si no ha seleccionat recordar la meva contrasenya aquestes cookies s’eliminen quan tanca el navegador o apaga l’equip
 • cookies de mesuradors i analítica web (a internet). Aquestes cookies s’utilitzen per analitzar les visites realitzades i temps de navegació pel lloc web. La informació recollida d’aquestes cookies és transmesa i arxivada directament en els servidors dels prestadors del servei.
 • cookies de publicitat. Aquestes cookies serveixen per saber si l’Usuari ha vist un anunci i quant temps fa que no ho ha vist.

Altres cookies :

Pots configurar el teu navegador perquè totes aquestes cookies d’altres entitats s’esborrin automàticament una vegada que es tanqui el navegador, equip o dispositiu.

chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

firefox: http://support.mozilla.org/en-us/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-us&redirectslug=cookies

internet explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955

safari web: http://support.apple.com/kb/ph5042

safari ios: http://support.apple.com/kb/ht1677

Ús de “cookies” per Google

Analytics

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estats Units (“Google”).

Google Analytics és una eina gratuïta d’anàlisi web de Google que principalment permet que els propietaris de llocs web coneguin com interactuen els usuaris amb el seu lloc web. Així mateix, habilita cookies en el domini del lloc en el qual et trobes i utilitza un conjunt de cookies denominades “__utma” i “__utmz” per a recopilar informació de manera anònima i elaborar informes de tendències de llocs web sense identificar a usuaris individuals.

La informació que genera la Cookie sobre el seu ús del website (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units. Google farà servir aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació, o quan tals tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada del qual disposi Google.

Pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de Cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant això, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui usar la plena funcionabilidad d’aquest website. En utilitzar aquest website, consenteix el tractament d’informació sobre Vostè per Google en la forma i per a les finalitats a dalt indicades.

[http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/ ]

Aquesta Política de Cookies es complementa amb la Política de Privacitat, a la qual podrà accedir per a conèixer la informació necessària addicional sobre protecció de dades personals.