ASSOCIACIÓ CATALANA DE
Walking Futbol-Futbol Caminant

ASSOCIACIÓ CATALANA DE WABOL®
Futbol Caminant

ÒRGANS DE GOVERN

L’associació té dos òrgans de govern importants

CODI ÈTIC

Els principis de conducta recollits en aquest Codi Ètic….

NORMATIVA

Normativa de Catalunya…

CONVENIS